Mwanzo 14 : 7 Genesis chapter 14 verse 7

Mwanzo 14:7

Kisha wakarudi wakaja mpaka Enmisfati, ndio Kadeshi, wakapiga nchi yote ya Waamaleki, na Waamori waliokaa Hasason-tamari.
soma Mlango wa 14

Genesis 14:7

They returned, and came to En-mishpat (the same is Kadesh), and struck all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that lived in Hazazon Tamar.
read Chapter 14