Mwanzo 14 : 17 Genesis chapter 14 verse 17

Mwanzo 14:17

Abramu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni Bonde la Mfalme.
soma Mlango wa 14

Genesis 14:17

The king of Sodom went out to meet him, after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings who were with him, at the valley of Shaveh (the same is the King's Valley).
read Chapter 14