Mwanzo 14 : 16 Genesis chapter 14 verse 16

Mwanzo 14:16

Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake, na wanawake pia, na watu.
soma Mlango wa 14

Genesis 14:16

He brought back all the goods, and also brought back his relative, Lot, and his goods, and the women also, and the people.
read Chapter 14