Mwanzo 14 : 14 Genesis chapter 14 verse 14

Mwanzo 14:14

Abramu aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake, waliozaliwa katika nyumba yake, watu mia tatu na kumi na wanane, akawafuata mpaka Dani.
soma Mlango wa 14

Genesis 14:14

When Abram heard that his relative was taken captive, he led forth his trained men, born in his house, three hundred and eighteen, and pursued as far as Dan.
read Chapter 14