Mwanzo 13 : 7 Genesis chapter 13 verse 7

Mwanzo 13:7

Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abramu, na wachunga wanyama wa Lutu; na siku zile Wakanaani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi.
soma Mlango wa 13

Genesis 13:7

There was a strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdsmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite lived then in the land.
read Chapter 13