Mwanzo 13 : 5 Genesis chapter 13 verse 5

Mwanzo 13:5

Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abramu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo, na hema.
soma Mlango wa 13

Genesis 13:5

Lot also, who went with Abram, had flocks, and herds, and tents.
read Chapter 13