Mwanzo 13 : 18 Genesis chapter 13 verse 18

Mwanzo 13:18

Basi Abramu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko.
soma Mlango wa 13

Genesis 13:18

Abram moved his tent, and came and lived by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to Yahweh.
read Chapter 13