Mwanzo 13 : 14 Genesis chapter 13 verse 14

Mwanzo 13:14

Bwana akamwambia Abramu, alipokwisha kutengana na Lutu, Inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini, na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi;
soma Mlango wa 13

Genesis 13:14

Yahweh said to Abram, after Lot was separated from him, "Now, lift up your eyes, and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward,
read Chapter 13