Mwanzo 12 : 20 Genesis chapter 12 verse 20

Mwanzo 12:20

Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani, na mkewe, na kila alichokuwa nacho.
soma Mlango wa 12

Genesis 12:20

Pharaoh gave men charge concerning him: and they brought him on the way, and his wife, and all that he had.
read Chapter 12