2 Wathesalonike 1 : 9 2dThessalonians chapter 1 verse 9

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:9

watakaoadhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake;
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:9

who will pay the penalty: eternal destruction from the face of the Lord and from the glory of his might,