2 Wathesalonike 1 : 8 2dThessalonians chapter 1 verse 8

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:8

katika mwali wa moto; huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu, na wao wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu;
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:8

giving vengeance to those who don't know God, and to those who don't obey the Gospel of our Lord Jesus,