2 Wathesalonike 1 : 7 2dThessalonians chapter 1 verse 7

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:7

na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi; wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:7

and to give relief to you that are afflicted with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire,