2 Wathesalonike 1 : 5 2dThessalonians chapter 1 verse 5

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:5

Ndiyo ishara hasa ya hukumu iliyo haki ya Mungu, ili mhesabiwe kuwa mwastahili kuuingia ufalme wa Mungu, ambao kwa ajili yake mnateswa.
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:5

This is an obvious sign of the righteous judgment of God, to the end that you may be counted worthy of the Kingdom of God, for which you also suffer.