2 Wathesalonike 1 : 4 2dThessalonians chapter 1 verse 4

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:4

Hata na sisi wenyewe twaona fahari juu yenu katika makanisa ya Mungu kwa ajili ya saburi yenu, na imani mliyo nayo katika adha zenu zote na dhiki mnazostahimili.
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:4

so that we ourselves boast about you in the assemblies of God for your patience and faith in all your persecutions and in the afflictions which you endure.