2 Wathesalonike 1 : 2 2dThessalonians chapter 1 verse 2

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:2

Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba, na kwa Bwana Yesu Kristo.
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:2

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.