2 Wathesalonike 1 : 12 2dThessalonians chapter 1 verse 12

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:12

jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yenu, nanyi ndani yake, kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo.
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:12

that the name of our Lord Jesus{TR adds "Christ"} may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.