2 Wathesalonike 1 : 10 2dThessalonians chapter 1 verse 10

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:10

yeye atakapokuja ili kutukuzwa katika watakatifu wake, na kustaajabiwa katika wote waliosadiki katika siku ile, (kwa sababu ushuhuda wetu ulisadikiwa kwenu).
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:10

when he comes to be glorified in his saints, and to be admired among all those who have believed (because our testimony to you was believed) in that day.