Naijulikane

Mp3

How to Play Naijulikane kwamba Yupo Lyrics with Video
by MAJESTY'S HOUSE OF MUSIC

Naijulikane Kwamba Yupo
Mungu wa Eliya
Naijulikane kwamba Yupo
Mungu wa Eliya

Naitambulike kwamba wewe
Ni Mungu wa Eliya
Baba Naitambulike kwamba Yuko
Mungu wa Eliya

Katika Biblia
1 Wafalme 18:36
Ikawa, wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia, akasema, Ee Bwana, Mungu wa Ibrahimu, na wa Isaka, na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako.

Song By Grace Nasambu


Top Songs United States
Share:

Write a review/comment/correct the lyrics of Naijulikane:

0 Comments/Reviews


MAJESTY'S MUSIC Top Songs

Bible Verses for Naijulikane

1st Kings 18 : 36

And it came to pass at the time of the offering of the `evening' oblation, that Elijah the prophet came near, and said, O Jehovah, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word.