Joyous Celebration

Umile Njalo (He Remains The Same) Lyrics

(Chant...) 

Umile njalo (He remains the same)
Akashintshi (He never changes)

Umile njalo (He remains the same)
Akajiki (He never changes)

Amandl’ anqob’ ithuna (The same power that conquered the grave)
Asekhona (Still lives)

Ewe Jesu (Yes Jesus)
Impilo yami yonke (My whole life)
Ifuna Wena wedwa (Needs only You)
Ifuna Wena Hallelujah (It needs You Hallelujah)
Ifuna Wena (It needs only You)


Umile Njalo (He Remains The Same) Video

Source: Umile Njalo (He Remains The Same) Lyrics - Joyous Celebration