Mwanzo 12 : 5 Genesis chapter 12 verse 5

Mwanzo 12:5

Abramu akamchukua Sarai mkewe, na Lutu mwana wa nduguye, na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani; nao wakaingia katika nchi ya Kanaani.
soma Mlango wa 12

Genesis 12:5

Abram took Sarai his wife, Lot his brother's son, all their substance that they had gathered, and the souls who they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan. Into the land of Canaan they came.
read Chapter 12