Usilale Song Lyrics

Yusto Onesmo Sifa Music

Information for Artists

Watch Video for Usilale

Read lyrics

mpanzi alikwenda shambani kapanda mbegu njema
alipolaala adui akaingia, shambani akapanda magugu
vivyo hivyo mkristo ukilala,shetani huja kapanda roho chafu.
utukufu wa mungu ndani yako pilepole uanze kupungua

mpanzi alikwenda shambani kapanda mbegu njema
alipolaala adui akaingia, shambani akapanda magugu
vivyo hivyo mkristo ukilala,shetani huja kapanda roho chafu.
utukufu wa mungu ndani yako pilepole uanze kupungua

usilale shetani anatafuta nafasi, adui anatafuta nafasi
ya kupanda magugu moyoni mwako

Mkristo omba bila kukoma shetani asipande
maovu ndani yako, Mwimbaji uwe macho
omba hata kufunga.
shetani asipande, kiburi moyoni mwako

usilale shetani anatafuta nafasi, adui anatafuta nafasi
ya kupanda magugu moyoni mwako

usilale shetani anatafuta nafasi, adui anatafuta nafasi
ya kupanda magugu moyoni mwako


Mhubiri angalia shetani asiingize, kujitukuza na tamaa ya kupenda pesa.
mchungaji funga sana, shetani asikuweze, ukawa sababu ya kondoo, kutawanyika

usilale shetani anatafuta nafasi, adui anatafuta nafasi
ya kupanda magugu moyoni mwako

Mama ...
kijana..

usilale shetani anatafuta nafasi, adui anatafuta nafasi
ya kupanda magugu moyoni mwako

usilale shetani anatafuta nafasi, adui anatafuta nafasi
ya kupanda magugu moyoni mwako

Mathew 18:25 But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away.

Tags: Usilale, Dont sleep, Sifa Lyrics

Other songs by Yusto Onesmo,

Yesu ni Muweza
Mifupa mikavu tuitabirie

Related songs:

Nyimbo za sifa - Swahili Praise Songs lyrics related to Usilale

Wewe Ndiwe Baba Yangu - Bwana Yesu
Kimbilio Langu ni Yesu Msaada wangu
Tambarare
Anabadilisha
Huyu Yesu

From the Bible

Usilale Katika Biblia

Waamuzi 19: 20

Kisha huyo mzee alisema, Na iwe amani kwako; lakini na haya yaliyokupungukia na yawe juu yangu mimi lakini usilale njiani.

Mambo ya Walawi 18: 20

Usilale na mke wa mwenzio, ukajitia unajisi naye.

Mambo ya Walawi 18: 22

Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke; ni machukizo.

Mambo ya Walawi 18: 23

Wala usilale na mnyama ye yote, ili kujitia unajisi kwake; wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye; ni uchafuko.

Kumbukumbu la Torati 24: 12

Naye akiwa ni mtu maskini, usilale na rehani yake.

2 Samweli 17: 16

Basi sasa pelekeni habari upesi kamwambieni Daudi ya kwamba, Usilale usiku huu karibu na vivuko vya jangwani; bali usikose kuvuka; asije akamezwa mfalme, na watu wote walio pamoja naye.

1 Wathesalonike 5: 6

Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe, na kuwa na kiasi.

Categories