Naijulikane Lyrics

Information for Artists

MAJESTY'S MUSIC Sifa Music

How to Play Naijulikane kwamba Yupo Lyrics with Video
by MAJESTY'S HOUSE OF MUSIC

Naijulikane Kwamba Yupo
Mungu wa Eliya
Naijulikane kwamba Yupo
Mungu wa Eliya

Naitambulike kwamba wewe
Ni Mungu wa Eliya
Baba Naitambulike kwamba Yuko
Mungu wa Eliya

Katika Biblia
1 Wafalme 18:36
Ikawa, wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia, akasema, Ee Bwana, Mungu wa Ibrahimu, na wa Isaka, na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako.

Song By Grace Nasambu

Tags: Mungu, Naijulikane, Sifa Lyrics

Other songs by MAJESTY'S MUSIC,

Related songs:

Swahili worship Songs - Nyimbo za kuabudu music lyrics related to Naijulikane

Usifurahi Juu Yangu eeh Adui
Naijulikane Wewe Ni Mungu
Nani Kama Wewe nakuinua Mungu wangu leo
Heri Siku Moja
Tenda Miujiza - Mwaka huu usipite bila kutenda Muujiza
Categories

Bible Verses for Naijulikane

1st Kings 18 : 36 in SW

Then at the time of the offering, Elijah the prophet came near and said, O Lord, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, let it be seen this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things by your order.