One more time Lord i need your touch Lyrics

Information for Artists

Eunice Njeri Sifa Music

One more time, one more time, one more time, Lord i need your touch
One more time, one more time, one more time , Lord i need your touch!

Everyday, every night, every hour, how i need your touch,
And everywhere, every place i go, Abba Father, how i need your touch,

One more time, one more time, one more time, Lord i need your touch
One more time, one more time, one more time , Lord i need your touch!

I need your peace, i need your love, just one more time how i need you lord,
Jehovah Shalom, Jehovah shammah, Jehovah Jireh, how i need you now.

One more time, one more time, one more time, Lord i need your touch
One more time, one more time, one more time , Lord i need your touch!

You are all i want; and all i desire, i want to be holy, how i need you now,
Cleanse me father, and wash my stain, make me whole, Lord i need you now

One more time, one more time, one more time, Lord i need your touch
One more time, one more time, one more time , Lord i need your touch!

Everyday, every night, every hour, how i need you God,
Every place, every where i go, Abba father how i need your touch!

One more time, one more time, one more time, Lord i need your touch
One more time, one more time, one more time , Lord i need your touch!

Tags: Worship, Lord, Kenya, Touch, Sifa Lyrics

Other songs by Eunice Njeri,

Najua mkombozi wangu Anaishi lyrics

Unatosha Mungu wa Agano - nimeubeba msalaba wangu lyrics

Uka lyrics

Nani Kama Wewe nakuinua Mungu wangu leo lyrics

Ameni Amen Haleluya lyrics

Related songs:

African Gospel Music in Africa music lyrics related to One more time Lord i need your touch

Only You Can Do What No Man Can Do
Papa You are The One I Love
Eeh Baba ee Baba Pokea Sifa
You are everything
Way Maker Promise Keeper Miracle Worker
Categories

Bible Verses for One more time Lord i need your touch