Sifa Song Lyrics

Eunia Simbagoye Sifa Music

Information for Artists

Watch Video for Sifa

Read lyrics

Sifa sifa sifa
Na utukufu ni vyako
Sifa sifa sifa
Na utukufu ni vyako

Bwana ni mwokozi wangu
Bwana ni nuruu yangu
Bwana Jehova jile
Mimi ninakupenda

Sifa sifa sifa
Na utukufu ni vyako
Sifa sifa sifa
Na utukufu ni vyako

Mimi ninakumbuka
Upendo wako wa ajabu
Urimtowa mwana wako wapekee
Kuja kuniokowa
Sitachoka kukuimbia
Mpaka siku ya mwisho
Yesu nikuone
Mungu wa Nazareth

Sifa sifa sifa (sifa zako baba)
Na utukufu ni vyako(yesu)
Sifa sifa sifa (sifa zako Yesu)
Na utukufu ni vyako

Sifa sifa sifa( uuu sifa zako Yesu)
Na utukufu ni vyako
(oh)Sifa sifa sifa (sifa zako Yesu)
Na utukufu ni vyako

Tutaimba tutacheza tuki muona yesu
Tukimuona alie tufia msalaba
Tutaimba tutacheza tukimuona yesu
Mataifa nayo yatakusanyika,
Tutimba( wa china) tutacheza ( Australia,) tukimuona Yesu ( Tanzania Burundi na Rwanda)
Tutaimba (tutakusanyika) tutacheza (tukiimba) tukimuona Yesu
Ooh tutaimba!
Tutaimba (uuuu) tutacheza tukimuona yesu
Ooh tutaimba
Tutaimba (tutacheza) tutacheza (hallelujah)tukimuona yesu
(Oh tutaimba)Tutaimba ( imba imba imba) tutacheza (tutacheza)tukimuona yesu
(Oh tutacheza ) tutaimba “ oh” tutacheza tutacheza tukimuona Yesu

Tags: Sifa, Sifa Lyrics

Other songs by Eunia Simbagoye,

Related songs:

Nyimbo za sifa - Swahili Praise Songs lyrics related to Sifa

Subiri Emmy Kosgei & Evelyn Wanjiru
Lihimidi Jina Lake
Jina la Yesu
Nichukue
Bwana ni Mchungaji Wangu

From the Bible

Sifa Katika Biblia

Isaya 63: 7

Nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia Bwana; na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli, aliowakirimia kwa rehema zake, na kwa wingi wa wema wake.

Matendo ya Mitume 10: 22

Wakasema, Kornelio akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako, uende nyumbani kwake, apate kusikiliza maneno kwako.

Zaburi 145: 21

Kinywa changu kitazinena sifa za Bwana; Wote wenye mwili na walihimidi jina lake takatifu milele na milele.

Isaya 42: 10

Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Na sifa zake tokea mwisho wa dunia; Ninyi mshukao baharini, na vyote vilivyomo, Na visiwa, nao wakaao humo.

1 Wafalme 4: 31

Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote; kuliko Ethani Mwezrahi, na Hemani, na Kalkoli, na Darda, wana wa Maholi; zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka.

Yoshua 6: 27

Basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua; sifa zake zikaenea katika nchi ile yote.

Zaburi 66: 2

Imbeni utukufu wa jina lake, Tukuzeni sifa zake.

Yeremia 48: 2

Sifa za Moabu haziko tena; katika Heshboni wameazimia mabaya juu yake, Haya! Njoni, na tumkatilie mbali asiwe taifa. Wewe nawe, Ee Madmena, utanyamazishwa; upanga utakufuatia.

Ezekieli 15: 2

Mwanadamu, mzabibu una sifa gani kuliko mti mwingine, au tawi la mzabibu lililokuwa kati ya miti ya msituni?

Zaburi 149: 6

Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, Na upanga mkali kuwili mikononi mwao.

Categories