Baba Yetu Prayer Kiswahili

'Audio Mp3 Preview Courtesy of iTunes
listen on Itunes Music listen on amazon music

Baba Yetu, yetu uliye
Mbinguni yetu, yetu amina
Baba Yetu, yetu uliye ku
Jina lako eh litukuzwe

Utupe leo chakula chetu tunachohitaji
Utusamehe makosa yetu, hey
Kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea
Usitutie katika majaribu
Lakini utuokoe na yule mwovu milele na milele

Baba Yetu, yetu uliye
Mbinguni yetu, yetu amina
Baba Yetu, yetu uliye ku
Jina lako eh litukuzwe

ufalme wako ufike
utakalo lifanyike
Lifanyike duniani kama mbinguni Amina

Baba Yetu, yetu uliye
Mbinguni yetu, yetu amina
Baba Yetu, yetu uliye ku
Jina lako eh litukuzwe

Utupe leo chakula chetu tunachohitaji
Utusamehe makosa yetu, hey
Kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea
Usitutie katika majaribu
Lakini utuokoe na yule ibilisi mwovu milele

Baba Yetu, yetu uliye
Mbinguni yetu, yetu amina
Baba Yetu, yetu uliye ku
Jina lako eh litukuzweShare:
0 Comments

Comments / Song Reviews

Share your understanding & meaning of this song


Christopher Tin

@christopher-tin

Bio

Profile bio coming soon, Artists Page

Bible Verses for Baba Yetu Prayer Kiswahili

Matthew 6 : 9

Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje,

Romans 8 : 15

Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu; bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia, Aba, yaani, Baba.

Mp3 Songs & Download from iTunes

listen on Itunes Music

Sifa Lyrics

Social Links